Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Γεώργιος Βιζυηνός — Εργογραφία

Ποιητικές συλλογές

 • Ποιητικά Πρωτόλεια (1873)
 • Ο Κόδρος (1874)
 • 1876, Βοσπορίδες Αύραι
  • Τη κυρία… κατά την εορτήν της
  • Κατά την πρώτην του έτους
  • Πρωτοχρονιά
  • Νοσταλγία
  • Αποχωρισμός
  • Μύθος Α’
  • Μύθος Β’
  • Ποίησις έρως
  • Το παράπονον
  • Ο λαιμόπονος
  • Προσθήκη εις την αστρονομίαν
  • Παραβολή
  • Νέος τρουβαδόρος εν Αθήναις
  • Η κατάρατος
 • 1883, Ατθίδες Αύραι
  • Αγρυπνος πόνος (1879)
  • Αι Νηρηίδες (1882)
  • Αποτροπή (1880)
  • Ασμα (1882)
  • Αυτάρκεια (1880)
  • Γεωργίω Ζαρίφη (1882)
  • Γεωργίω Ζαρίφη, τω σεβαστώ κηδεμόνι (1881)
  • Εαρινή εσπέρα (1882)
  • Εαρινή πρωία (1882)
  • Εθελοθυσία (1879)
  • Ειδύλλιον (1882)
  • Εις λεύκωμα (1882)
  • Εις την Νόρμαν (1882)
  • Ελεγείον εις την μικράν ξανθήν (1877)
  • Ελένη Γ. Ζαρίφη (1881)
  • Εν τω δάσει (1879)
  • Επικούρειον (1882)
  • Ερωτος ασέβεια (1880)
  • Ερωτος τέχναι (1880)
  • Η αγάπη του ποιητού (1887)
  • Η Αγία Σοφία (1882)
  • Η ανεμώνη (1882)
  • Η βαρκούλα (1881)
  • Η βροχή (1881)
  • Η δεκοχτούρα (1882)
  • Η επαίτις της Βιζύης (1880)
  • Η εσπέρα (1881)
  • Η ζωή (1881)
  • Η θλιβερή ιστορία (1879)
  • Η ιστορία του ποιητού (1879)
  • Η καταιγίς (1881)
  • Η καταμήνυσις (1881)
  • Η κοινή γνώμη (1877)
  • Η κρυμμένη θλίψις (1882)
  • Η κυρά η κριτική (1882)
  • Η λησμονημένη (1887)
  • Η μάγισσα (1882)
  • Η νεφέλη (1881)
  • Η νυξ του ξένου (1882)
  • Η νυχτερίδα (1882)
  • Η παράφρων (1880)
  • Η παρεξήγησις (1879)
  • Η προίκα (1880)
  • Η σιγηλή θλίψις (1878)
  • Η τέχνη μου (1882)
  • Ηλία Τανταλίδη (1877)
  • Θρακών άσμα (1879)
  • Κατόπιν εορτής Ανδρέα Αναγνωστάκη (1882)
  • Μεταμέλεια (1880)
  • Μεταμορφώσεις (1881)
  • Ο κριτής του διαγωνισμού (1877)
  • Ο Μάρτης (1880)
  • Ο Μάρτιος εν Κρήτη (1882)
  • Ο Σοφιανός (1882)
  • Ο τελευταίος Παλαιολόγος (1882)
  • Ο φθισίων ιεροσπουδαστής (1877)
  • Οι γάμοι (1878)
  • Οι καιροί (1881)
  • Παλιμβουλία (1880)
  • Παρά την λίμνην (1877)
  • Παρά τον ποταμόν (1877)
  • Παρομοίωσις (1877)
  • Προς νέον Ελληνα (1880)
  • Προς την Σελήνην (1882)
  • Προς τον… όστις το αξίζει (1882)
  • Προσευχή (1881)
  • Πως αλλάζουν οι καιροί (1879)
  • Σονέττα (1879)
  • Συμβουλή προς νέαν κόρην (1881)
  • Τα δένδρα (1881)
  • Τα μέλη του σώματος (1881)
  • Τα όρη και τα κύματα (1881)
  • Τα παλαιά χρόνια (1877)
  • Τα συνθήματα (1882)
  • Τα σύννεφα (1880)
  • Τα χορατά του ποιητού (1879)
  • Τη κυρία (1877)
  • Τη κυρία Ε.Δ.Σγούτα (1877)
  • Το έρημο πουλί (1877)
  • Το Μαριώ (1877)
  • Το μελίσσι (1887)
  • Τό Μπαλουκλί (1881)
  • Το μυρμήγκι (1882)
  • Το όνειρον (1882)
  • Το παιδί στο ποτάμι (1882)
  • Το προαίσθημα (1877)
  • Το πτωχόν της Κύπρου (1877)
  • Το Σεϊτάν Ακυντησί (1882)
  • Το σπαλάγγι (1882)
  • Το συμβούλιον των γραμματέων (1880)
  • Το συναξάρι του Αγίου Κασσιανού (1882)
  • Το τρυγόνι (1882)
  • Του κουμπάρου τ’άχερα (1882)
  • Υποθήκαι (1878)
  • Χιών εν Γερμανία (1879)
 • Εσπερίδες (1877)
 • Λυρικά
 • Παιδικαί ποιήσεις

Διηγήματα

 • Ο Άραψ και η κάμηλος αυτού (1879) - Παιδικό αφήγημα
 • Το αμάρτημα της μητρός μου (1883)
 • Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως (1883)
 • Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου (1883)
 • Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884)
 • Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (1884)
 • Πρωτομαγιά (1884)
 • Ο Tρομάρας (1884) - Παιδικό αφήγημα
 • Το Σκιάχτρο (1884) - Παιδικό αφήγημα
 • Ο Κλέπτης (1884) - Παιδικό αφήγημα
 • Μέσα εις το αμφιθέατρον (1890) - Παιδικό αφήγημα
 • Πώς οικονομείται ο χρόνος (1890) - Παιδικό αφήγημα
 • Ο Μοσκώβ-Σελήμ (1895)

Άρθρα

 • Η Ελληνική δημοσιογραφία κατά το 1883 (1884) - Μετάφραση
 • Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885)
 • Μαργαρίτου Ευαγγελίδου, «Ιστορία της θεωρίας της γνώσεως» (1885) - Κριτική
 • Οι καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θρἀκη (1888)
 • Αι εικαστικαί τέχναι κατά την Α´ εικοσιπενταετηρίδα του Γεωργίου Α´ (1888)
 • Η Κέρκυρα (1891) - Μετάφραση
 • Αμερικανικαί Αρχαιότητες (1891)
 • Ερίκος Ίβσεν (1892)
 • Ανά τον Ελικώνα, Βαλλίσματα (1894)

Μελέτες

Αυτοτελείς διατριβές και παιδαγωγικά εγχειρίδια.

Μεταφράσεις έργων του

 • Στην αγγλική:
  • Georgios Vizyenos: Thracian Tales, μετάφραση Peter Mackridge, εκδ. «Αιώρα», Αθήνα 2014
  • Georgios Vizyenos: Moskov Selim, μετάφραση Peter Mackridge, εκδ. «Αιώρα», Αθήνα 2015
 • Στην γαλλική:
  • Georges Vizyinos: Le péché de ma mère suivi de Le Pommier de discorde, μετάφραση Gilles Decorvet, Auguste Queux de Saint-Hilaire, εκδ. «Αιώρα», Αθήνα 2015
 • Στην ιταλική:
  • Gheorghios Viziinos: L' unico viaggio della sua vita / e altre storie, μετάφραση Anna Zimbone, κρατικό βραβείο μετάφρασης, εκδ. «Αιώρα», Αθήνα 2001
 • Στη ρουμανική:
  • Gheorghios Vizyinos, Singura călătorie din viața sa, πρόλογος και χρονολογικός πίνακας Elena Lazăr, μετάφραση Elena Lazăr, Margareta Sfirschi-Lăudat, Claudiu Sfirschi-Lăudat, Amalia Zambeti, Εκδ. Omonia, Βουκουρέστι, 2006

Ταινίες

 • Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον (2001) – Ταινία του Λάκη Παπαστάθη που πραγματεύεται την περίοδο εγκλεισμού του Βιζυηνού στο Δρομοκαΐτειο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :