Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Jalal-Al-Din Rumi - Ο Ξενώνας - The Guest House


Αφού είσαι άνθρωπος, είσαι ένας ξενώνας.
Κάθε μέρα ένας καινούργιος ερχομός,

μια χαρά, μια θλίψη, μια κακία,
μια στιγμιαία συνειδητοποίηση φτάνει 

όπως ένας απρόσμενος επισκέπτης.
Καλοδέξου τα όλα!

Ακόμα κι αν πρόκειται για ένα πλήθος καημών,
που βίαια αδειάζουν το σπίτι από τα έπιπλά του,
φέρσου σε κάθε καλεσμένο με αξιοπρέπεια,
θα μπορούσε κάλλιστα να σε ετοιμάζει
για μια χαρά καινούργια.


Τη νηφάλια σκέψη, την ντροπή, τη υστεροβουλία,
υποδέξου τες στην πόρτα χαμογελώντας και κάλεσέ τες μέσα.

Να είσαι ευγνώμων για καθετί που έρχεται,
γιατί έχει σταλεί ως οδηγός απ’ τον επέκεινα κόσμο.


----------------------
This poem by Rumi would have to be one of the most frequently recited poems in mindfulness retreats and courses around the world. I love all of his poetry but this is definitely one of my personal favourites. It just gets to the heart of mindful living in the most eloquent and beautiful way.

The Guest House
This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.
meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.
because each has been sent
as a guide from beyond.

— Jellaludin Rumi,
translation by Coleman Barks