Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Cesare Pavese — Ergography | Τσέζαρε Παβέζε — Εργογραφία

Books

 • Lavorare stanca (Hard Labor), poems 1936; expanded edition 1943.
 • Paesi Tuoi (Your Villages), novel 1941.
 • La Spiaggia (The Beach), novel 1941.
 • Feria d'agosto (August Holiday) 1946.
 • Il Compagno (The Comrade), novel 1947.
 • Dialoghi con Leucò (Dialogues with Leucò), philosophical dialogues between classical Greek characters, 1947.
 • Il diavolo sulle colline (The Devil in the Hills), novel 1948.
 • Prima che il gallo canti (Before the Cock Crows), two novellas. La casa in collina (The House on the Hill) and Il carcere (The Prison), 1949.
 • La bella estate (The Fine Summer), three novellas including Tra donne sole (Women on Their Own), 1949.
 • La luna e i falò (The Moon and the Bonfires), novel 1950.
 • Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (Death Will Come and Have your Eyes), poems, 1951.
 • Il mestiere di vivere: Diario 1935–1950, The Business of Living: Diaries 1935–1950 (published in English as The Burning Brand), 1952
 • Saggi Letterari, literary essays.
 • Racconti, – two volumes of short stories.
 • Lettere 1926–1950, – two volumes of letters.
 • Disaffections: Complete Poems 1930–1950, translated by Geoffrey Brock. (Copper Canyon Press, 2002)

Ελληνικές μεταφράσεις

 • La bella estate (Το ωραίο καλοκαίρι, 1949) : Μυρσ.Ζορμπά ("Οδυσσέας")
 • La luna e i falò (Το φεγγάρι έπεσε, 1950) : Τ.Καραϊσκάκη ("Οδυσσέας")

 Ποιήματα:

Δεν υπάρχουν σχόλια :