Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Τάσος Λειβαδίτης — Πραγματικές αιτίες
«απλώς σκεπάζουν το βράδυ τη λάμπα, για να μπορούν να συγχωρούν.»

Winter Rags by Richard Lithgow
Κι αυτοί που μαζεύουν τ' αποφόρια του κόσμου δεν είναι για να τα
... φορέσουν,
απλώς σκεπάζουν το βράδυ τη λάμπα, για να μπορούν να συγχω-
ρούν.

Από την ενότητα «ΔΑΦΝΕΣ ΓΙΑ ΝΙΚΗΜΕΝΟΥΣ» 
της ποιητικής σύνθεσης «Ο τυφλός με τον λύχνο» (1983)