Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Νικηφόρος Βρεττάκος - Λειτουργία κάτω ἀπό τήν Ἀκρόπολη
«Σοῦ τά ἔπαιρναν ὅλα....» (μικρό απόσπασμα)

.
Α΄ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σοῦ τά παιρναν ὅλα: τό κριθάρι γιά τό ψωμί, τό δέρμα
γιά τό παπούτσι, τό λινάρι γιά τό πουκάμισο.
Δυστυχούσανε τά παιδιά σου· ἀλλά, μολοντοῦτο, δέ φαινόταν ἡ
γύμνια τους· γιατί τά κουρέλια τους φωτίζονταν ἀπό μέσα.

[πηγή: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 
ε' έκδοση, ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΘΗΝΑ 2012, ΣΕΛ. 28]