Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Bertolt Brecht - Πλήρης ελευθερία... υπό έναν περιορισμό.


«Πλήρη ελευθερία του βιβλίου, υπό έναν περιορισμό.
Πλήρη ελευθερία του θεάτρου, υπό έναν περιορισμό.
Πλήρη ελευθερία των καλών τεχνών υπό έναν περιορισμό.
Πλήρη ελευθερία της μουσικής, υπό έναν περιορισμό.
Πλήρη ελευθερία του κινηματογράφου, υπό έναν περιορισμό.
Ο περιορισμός: καμιά ελευθερία για γραπτά και έργα τέχνης 

που εξυμνούν τον πόλεμο ή τον παρουσιάζουν ως αναπόφευκτο, 
και για εκείνους που υποστηρίζουν το μίσος μεταξύ των λαών.»