Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Γιῶργος Σεφέρης — Φυγή / Flight, by George Seferis

Dante Gabriel Rossetti depicts the forbidden love between Francesca da Rimini
and her brother-in-law Paolo Malatesta, one of the great romances of European literature
in
Paolo and Francesca da Rimini (1867).
Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας, 
έφευγε ξαναγύριζε και μας έφερνε 
ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό 
ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο 
μέσα στο πρωινό χορτάρι 
ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε 
να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. 

Η αγάπη μας δεν ήταν άλλη, 
ψηλαφούσε σιγά μέσα στα πράγματα 
που μας τριγύριζαν 
να εξηγήσει γιατί δεν θέλουμε 
να πεθάνουμε με τόσο πάθος. 

Κι αν κρατηθήκαμε από λαγόνια 
κι αν αγκαλιάσαμε μ' όλη τη δύναμη 
μας άλλους αυχένες 
κι αν σμίξαμε την ανάσα μας με την ανάσα 
εκείνου του ανθρώπου 
κι αν κλείσαμε τα μάτια μας, δεν ήταν άλλη, 
μοναχά αυτός ο βαθύτερος καημός 
να κρατηθούμε μέσα στη φυγή.

Flight, by George Seferis

Our love was not other than this:
it left came back and brought us
a distant eyelid lowered far away
a stony smile, lost
in the dawn grass
a strange shell our soul
insistently tried to explain.

Our love was not other than this: it groped
silently among the things around us
to explain why we don't want to die
so passionately.

And if we've held on by the loins, clasped
other necks as tightly as we could,
mingled our breath with the breath
of that person
if we've closed our eyes, it was not other than this:
simply that deep longing to hang on
in our flight.