Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Alfred Tennyson — Ergography | Εργογραφία


Lord Alfred Tennyson

BOOKS
 • Poems by Two Brothers, anonymous, by Tennyson and Frederick and Charles Tennyson (London: Simpkin & Marshall/Louth, U.K.: Jackson, 1827).
 • Timbuctoo: A Poem (in Blank Verse) Which Obtained the Chancellor's Gold Medal at the Cambridge Commencement (Cambridge: Smith, 1829).
 • Poems, Chiefly Lyrical (London: Effingham Wilson, 1830).
 • Poems (London: Moxon, 1832).
 • Ulysses (Οδυσσέας, 1833)
 • Break, break, break (1835)
 • Poems, 2 volumes (London: Moxon, 1842; Boston: Ticknor, 1842).
 • Tears, Idle Tears (Δάκρυα, μάταια δάκρυα, 1847)
 • The Princess: A Medley (London: Moxon, 1847; Boston: Ticknor, 1848).
 • In Memoriam A.H.H. (Εις μνήμην του Α.Χ.Χ., 1849)
 • In Memoriam, anonymous (London: Moxon, 1850; Boston: Ticknor, Reed & Fields, 1850).
 • Ode on the Death of the Duke of Wellington (London: Moxon, 1852).
 • The Charge of the Light Brigade (Η επέλαση της Ελαφράς Ταξιαρχίας, 1854)
 • Maud, and Other Poems (London: Moxon, 1855; Boston: Ticknor & Fields, 1855).
 • Idylls of the King (London: Moxon, 1859; Boston: Ticknor & Fields, 1859).
 • Idylls of the King (Ειδύλλια των βασιλέων, 1859-1885)
 • Tithonus (Τιθωνός, 1859)
 • Enoch Arden (1862-64)
 • Enoch Arden, etc. (London: Moxon, 1864; Boston: Ticknor & Fields, 1865).
 • The Holy Grail and Other Poems (London: Moxon, 1869; Boston: Fields, Osgood, 1870).
 • Gareth and Lynette Etc. (London: Strahan, 1872; Boston: Osgood, 1872).
 • Queen Mary: A Drama (London: King, 1875; Boston: Osgood, 1875).
 • Harold: A Drama (London: King, 1876; Boston: Osgood, 1877).
 • Ballads and Other Poems (London: Kegan Paul, 1880; Boston: Osgood, 1880).
 • Becket (London: Macmillan, 1884; New York: Dodd, Mead, 1894).
 • The Cup and The Falcon (London: Macmillan, 1884; New York: Macmillan, 1884).
 • Tiresias and Other Poems (London: Macmillan, 1885).
 • Locksley Hall Sixty Years After, Etc. (London & New York: Macmillan, 1886).
 • Demeter and Other Poems (London & New York: Macmillan, 1889).
 • Crossing the Bar (Περνώντας τον ύφαλο, 1889)
 • The Foresters, Robin Hood and Maid Marian (New York & London: Macmillan, 1892).
 • The Death of Oenone, Akbar's Dream, and Other Poems (London: Macmillan, 1892; New York: Macmillan, 1892).
 • The Poems of Tennyson, edited by Christopher Ricks (London: Longmans, Green, 1969).
LETTERS
 • The Letters of Alfred Lord Tennyson: 1821-1850, volume 1, edited by Cecil Y. Lang and Edgar F. Shannon, Jr. (Cambridge: Harvard University Press/Oxford: Oxford University Press, 1981).

Δεν υπάρχουν σχόλια :