Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Τάσος Λειβαδίτης — «ΔΩΣΕ, Κύριε, νά ‘μαστε πάντοτε ἕτοιμοι... »

F I N E  A R T  R E N D E R I N G S  O F  T H E  C O S M O S
ΔΩΣΕ, Κύριε, νά ‘μαστε πάντοτε ἕτοιμοι, καί μαζί μέ τή βροχή
  σου στάλαξε στ’ ἀμπέλια
τήν ευσπλαχνία νά λησμονάμε, σπίτι ποτέ δέ χτίσαμε καί ζήσαμε
   ἔξω ἀπ’ τή θλίψη μας
γιά νά μή μᾶς βρίσκουν, πλάι στούς φράχτες κοιμηθήκαμε
σκεπασμένοι μόνο μέ τό μυστικό μας, καί πάντα ἀπό σιωπηλούς
   δρόμους πηγαίνουμε
ἔρημοι, γυμνοί, ἐνώ κάποιος πού πεθαίνει αὐτήν τήν ὥρα περπατάει,
   μέ τόν μανδύα του ατός, μαζί μας.
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΑΞΗ (χορικό) 1974
Εκδόσεις Μετρονόμος, τόμος 2ος, σελ. 128