Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ὕμνοι — Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις ...

Παναγία Πυροβοληθείσα – Ιερά Μονή Βατοπεδίου
Χρυσοπλοκώτατε πύργε, 
καὶ δωδεκάτειχε πόλις, 
ἠλιοστάλακτε θρόνε, 
καθέδρα τοῦ Βασιλέως, 
ἀκατανόητον θαῦμα, 
πῶς γαλουχες τὸν Δεσπότην;

Δημοσίευση σχολίου